Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
Skip to content Skip to footer

Akcje online na platformie tradingowej

Bez względu na to, czy gra dotyczy giełdy stacjonarnej, czy też online, inwestycje odbywają się na rynku wirtualnym. To tam spotykają się inwestorzy chcący nabyć bądź sprzedać papiery wartościowe. Obecnie nie ma potrzeby uczestniczyć fizycznie w sesjach, wystarczy samo zlecenie transakcji za pośrednictwem brokera, którym może być bank, biuro maklerskie lub platforma tradingowa. Na czym polega inwestowanie w akcje online? W praktyce jest to znacznie prostsze, aniżeli mogłoby się wydawać.

 • Giełda online – czym jest?
 • Rodzaje giełd
 • Akcje online na platformie tradingowej
 • Jakie produkty oferuje platforma transakcyjna?

Co to jest giełda? 

Giełda jest miejscem, gdzie dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Popyt i podaż mają niebagatelny wpływ na cenę rynkową walorów, przy czym istotna jest także aktywność sprzedających oraz kupujących. Graczy bardziej zaawansowanych interesuje też sytuacja gospodarcza danego podmiotu, a nawet kraju, w którym spółka funkcjonuje.

Inwestorzy obracają między innymi:

 • Akcjami spółek;
 • Certyfikatami inwestycyjnymi;
 • Kontraktami terminowymi.

Wypada przypomnieć, iż nie jest to obrót dobrami w potocznym tego słowa znaczeniu. Odbywa się on wirtualnie, nie ma papierowej formy, natomiast transakcje widnieją w systemie komputerowym udostępnionym przez brokera jako zapis elektroniczny. Akcje online generują zysk poprzez nieustanną zmianę swojej wartości.

Jakie wyróżniamy rodzaje giełd? 

Giełda może specjalizować się w określonym rodzaju dóbr, może też mieć swój zasięg terytorialny.

Giełdy dzielą się na:

 • Towarowe;
 • Usług;
 • Giełdy pieniężne;
 • Giełdy papierów wartościowych.

Ponadto wyróżnia się giełdy:

 • Lokalne;
 • Krajowe;
 • Międzynarodowe.

Powyższe rozróżnienia mogłyby spowodować pewne obawy pośród początkujących inwestorów o to, gdzie i jak lokować swoje aktywa, by odnieść najbardziej spektakularny sukces? Właśnie dla takich osób powstały platformy tradingowe, dające pełną swobodę inwestowania.

Światowe rynki za pośrednictwem jednej platformy 

Uznana platforma umożliwia inwestycje na kilkudziesięciu rynkach światowych. Jej doradcy wskażą najkorzystniejsze trendy, opierając swoją wiedzę na stale aktualizowanych indeksach giełdowych niezależnie od ich umiejscowienia.

Największe giełdy światowe, specjalizujące się w obrocie papierami wartościowymi:

 • Giełda nowojorska – New York Stock Exchange;
 • Giełda londyńska – The International Stock Exchange London;
 • Giełda tokijska – Tokyo Stock Exchange.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż analiza i zarządzanie ryzykiem odbywa się za pośrednictwem spersonalizowanych narzędzi transakcyjnych.

Kryteria wyboru platformy transakcyjnej 

Wybierając odpowiednią dla siebie platformę tradingową, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z gamą produktów prezentowanych na jej witrynie. W interesie inwestora jest, by lista ofert była jak najdłuższa. Dzięki temu znacząco rozszerzy się spectrum działań oraz możliwości generowania zysków.

Produkty inwestycyjne:

 • Akcje;
 • Fundusze ETF;
 • Obligacje;
 • Fundusze inwestycyjne;
 • Crypto ETPs;
 • Portfele zarządzane.

Inwestorzy zainteresowani wysokimi profitami przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów własnych powinni zainteresować się produktami wykorzystującymi dźwignię finansową. W największym skrócie dźwignia jest pewnego rodzaju kredytowaniem inwestycji, pod warunkiem że dany instrument ma wbudowaną dźwignię finansową.

Produkty wykorzystujące dźwignię finansową:

 • Opcje giełdowe;
 • Kontrakty futures;
 • Forex;
 • Opcje walutowe;
 • Crypto FX;
 • Kontrakty CFD;
 • Surowce.

Obecność powyższych produktów w ofercie daje pewność, iż platforma koncentruje się na konkretnych celach, jakie przyświecają inwestorom, niezależnie od preferowanych przez nich strategii oraz ilości posiadanych środków finansowych.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj swój komentarz

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]